อขิทโร ลูกปัดสิเน่หา (อขิทโร, #2) วรรณวรรธน์

ISBN:

Published:

282 pages


Description

อขิทโร ลูกปัดสิเน่หา  (อขิทโร, #2)  by  วรรณวรรธน์

อขิทโร ลูกปัดสิเน่หา (อขิทโร, #2) by วรรณวรรธน์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 282 pages | ISBN: | 9.14 Mb

กงลอแหงกาลจักรกำลังเดินทางถอยหลังนำไปสูจุดสูญสิน ทุกสิงทุกอยางตองดับและถูกทำลาย! วันสุดทายทีเราตองเดินทางไปถึงกอนเริมตนใหมตามวาระกงลอเวลา เสียงหัวเราะดังกึกกองอยูในความมืดทีไมมีใครไดยินออกมาจากลูกปัด...อขิทโร ประสานเสียงกับเสียงดวงจิตอีกนับรอยทีMoreกงล้อแห่งกาลจักรกำลังเดินทางถอยหลังนำไปสู่จุดสูญสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับและถูกทำลาย! วันสุดท้ายที่เราต้องเดินทางไปถึงก่อนเริ่มต้นใหม่ตามวาระกงล้อเวลา เสียงหัวเราะดังกึกก้องอยู่ในความมืดที่ไม่มีใครได้ยินออกมาจากลูกปัด...อขิทโร ประสานเสียงกับเสียงดวงจิตอีกนับร้อยที่ดังมาจากทุกทิศ พวกมันหัวเราะอย่างสมหวังเหมือนการรอคอยมานานนับพันปีสิ้นสุดลงตื่นแล้วสินะ เจ้านายของพวกข้า ขิทารัง ขิทาโร...อขิทโร มหาคุรุเทวา!เขามิใช่ ตัวแทนแห่งเทวะ มิใช่เทวะทูตผู้เป็นแค่สื่อแห่งเทวะ บุรุษคนนั้นคือ มหาคุรุเทวา ไม่มีใครสามารถทำอันใดเขาได้ มหาคุรุเทวาที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา ยิ่งใหญ่กว่าดวงจิตทั้งปวง ย่อมอยู่เหนือกาลจักรแห่งสรรพจักรวาล!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อขิทโร ลูกปัดสิเน่หา (อขิทโร, #2)":


elrancherobargrill.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us